Depresyon

Depresyon, modern toplumda giderek artan ve ciddi bir psikolojik rahatsızlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Depresyon, bireyin ruh halinde sürekli bir düşüş, umutsuzluk ve hüzün hissettiği, günlük aktivitelere karşı ilgisini kaybettiği ve yaşam kalitesinin olumsuz yönde etkilendiği bir durumdur. Bu rahatsızlık, kişinin iş, okul ve sosyal ilişkiler gibi günlük yaşam alanlarını da derinden etkileyebilir. Depresyonun belirtileri arasında […]

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), kaygı bozuklukları arasında önemli bir yer tutan ve bireyin yaşamını olumsuz yönde etkileyen kronik bir rahatsızlıktır. OKB, kişinin zihinsel düşüncelerinin (obsesyonlar) ve tekrarlayıcı davranışlarının (kompulsiyonlar) kontrol edilemeyen bir şekilde ortaya çıktığı ve kişinin günlük yaşamını olumsuz etkilediği bir durumdur. Obsesyonlar, kişinin sürekli olarak zihninde tekrarlayan, rahatsız edici, anlamsız veya kötü hissettiren […]

Panik Bozukluk

Panik Bozukluk, ani ve yoğun korku ve endişe atakları ile karakterize edilen bir anksiyete bozukluğudur. Bu ataklar beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar ve kişinin hayatını aniden etkileyebilir. Panik ataklar, kalp çarpıntısı, terleme, titreme, nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi, bayılma hissi gibi bir dizi fiziksel ve duygusal semptomlarla birlikte gelir. Panik ataklar, kişinin günlük yaşamını, […]

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Yaygın Anksiyete Bozukluğu, sürekli ve aşırı endişe, kaygı ve gerginlik hissi ile karakterize edilen bir anksiyete bozukluğudur. Kişi genellikle belirli bir tehdit veya stres faktörü olmaksızın da sürekli olarak endişe duyar. Bu durum, günlük yaşamını etkiler, işlevselliğini azaltır ve kişinin genel yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. YAB yaşayan kişiler, sıklıkla gelecekle ilgili belirsizlikler, sağlık, iş, […]

Sınav Anksiyetesi

Sınav Anksiyetesi, öğrenme sürecinde veya sınav sırasında yoğun endişe, korku ve stres hissi ile karakterize edilen bir durumdur. Bu anksiyete türü, kişinin öğrenilen bilgiyi sınav sırasında etkili bir şekilde kullanmasını engeller ve başarısını olumsuz yönde etkileyebilir. Sınav anksiyetesi, öğrencilerin sınavlara hazırlanırken veya sınav sırasında yaşadıkları stresin normal bir tepkisi gibi görünse de, bazı durumlarda yaşam […]

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), beklenmedik ve travmatik bir olayın yaşandığı durumların ardından kişinin yaşadığı ruhsal bir rahatsızlıktır. Bu bozukluk, kişinin travmatik deneyim sonrasında yaşadığı stres ve korku ile karakterizedir ve genellikle travma sonrası semptomların uzun süre devam etmesiyle tanımlanır. Travma Sonrası Stres Bozukluğu, kişinin normal yaşamını etkileyen birçok semptomu içerebilir. Bunlar arasında kabuslar, travmatik […]

Fobiler

Fobiler, belirli nesneler, durumlar, faaliyetler veya durumlara karşı aşırı ve mantıksız korku veya endişe duygularıyla karakterize edilen anksiyete bozukluklarıdır. Birçok insanın hayatında belirli fobiler olabilir ve genellikle bu korkular günlük yaşamı ciddi şekilde etkilemez. Ancak, bazı durumlarda fobiler kişinin yaşamını olumsuz yönde etkiler ve günlük aktivitelerini kısıtlar. Fobiler genellikle belirli bir tetikleyici olay veya durumla […]

Sosyal Fobi

Sosyal Fobi, diğer insanlarla etkileşimi içeren toplumsal durumlarda yoğun ve aşırı bir endişe, korku ve utangaçlık duygularıyla karakterize edilen bir anksiyete bozukluğudur. Sosyal fobisi olan kişiler, sosyal etkileşimlerde olumsuz bir şekilde değerlendirileceklerinden veya küçümseneceklerinden korkarlar. Bu korku ve endişe duyguları, genellikle kişinin sosyal yaşamını ve işlevselliğini ciddi şekilde etkiler. Sosyal fobi genellikle belirli durumlarla ilişkilendirilir. […]

Alkol ve Madde Bağımlılığı

Alkol ve madde bağımlılığı, kişinin alkol veya belirli bir madde kullanımına karşı kontrolünü kaybetmesi ve bu maddenin fiziksel veya psikolojik olarak gerekliliği haline gelmesi durumunu tanımlayan bir hastalıktır. Bu bağımlılıklar, kişinin günlük yaşamını, ilişkilerini, işlevselliğini ve genel sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Alkol ve madde bağımlılığı, birçok farklı faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkabilir. Genetik yatkınlık, […]