Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi (KŞÇOT), klinik psikolojide sıklıkla kullanılan etkili bir terapi yöntemidir. Temel olarak, bireylerin mevcut sorunlarını çözmeye odaklanır ve bu süreci kısa bir zaman diliminde tamamlamayı hedefler. Bu terapi yöntemi, özellikle belirli bir sorunla başa çıkmak için hızlı ve etkili çözümler arayan kişilere yöneliktir. Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi’nin temel prensiplerinden biri, […]

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), psikolojinin önemli bir dalı olan bilişsel terapi ve davranışçı terapinin birleşimiyle ortaya çıkmış etkili bir terapi yöntemidir. BDT, insanların düşünce yapısı ile davranışları arasındaki ilişkiyi anlamak ve değiştirmek üzerine odaklanır. Temelinde, insanların zihinsel süreçlerinin (düşünceler, inançlar, yargılar) ve bu süreçlerin davranışları üzerindeki etkilerinin bilinçli bir şekilde değerlendirilmesi ve değiştirilmesi yatar. BDT’nin […]